Nguyễn Thanh Nghị » Kinh tế

Thủ tướng vừa ký phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp...

25/07/2014 3:49 pm | 0 Phản hồi

Sửa đổi quy định về thí điểm quản lý tiền lương của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Ảnh...

24/07/2014 5:30 pm | 0 Phản hồi

Gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Dự án đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi...

24/07/2014 4:05 pm | 0 Phản hồi

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động...

24/07/2014 3:40 pm | 0 Phản hồi

Hai quyết định phê duyệt quan trọng của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và  Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện...

24/07/2014 12:39 am | 0 Phản hồi

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh phạt tiền đến 200 triệu đồng

Theo Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh vừa được Chính phủ ban hành, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh...

23/07/2014 4:13 pm | 0 Phản hồi

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin báo nêu “Đừng bòn sức doanh nghiệp”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên báo Người Lao động qua bài viết “Đừng bòn sức doanh nghiệp“. Bài đăng trên...

23/07/2014 4:05 pm | 0 Phản hồi

Tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư vào KCN, KKT

Tại Thông báo 279/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công...

23/07/2014 3:40 pm | 0 Phản hồi

Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Nghị định này quy định, người cư trú, người...

21/07/2014 8:08 pm | 0 Phản hồi

Hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải KCN Tằng Loỏng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với Bộ Tài chính về việc ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Lào Cai tối đa không quá 70 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa Thủ...

18/07/2014 3:40 pm | 0 Phản hồi

Ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước. Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công...

18/07/2014 10:35 am | 0 Phản hồi

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đặt mục tiêu đến 2035, số xe sản xuất lắp ráp trong nước chiếm khoảng 78% so với nhu cầu nội địa, bên cạnh đó, tổng lượng xe xuất khẩu đạt...

17/07/2014 6:50 pm | 0 Phản hồi

Phê duyệt phương án cổ phần hóa VINACCO

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINACCO) có vốn điều lệ...

16/07/2014 4:10 pm | 0 Phản hồi

Điều chỉnh diện tích 5 khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh diện tích 5 khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giảm diện tích 4 khu công nghiệp: Cộng Hòa từ 300 ha xuống còn 200 ha; Đại An từ 170,82...

15/07/2014 8:20 pm | 0 Phản hồi

Xử lý nghiêm tình trạng buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu xử lý tình trạng buôn bán, tiêu thụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng bài...

14/07/2014 2:05 pm | 0 Phản hồi

Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế

Văn phòng Chính phủ đã có Thông tin báo chí Chính phủ ban hành Nghị định về Tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước. Theo đó, tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện, gồm có ngành, lĩnh vực kinh doanh...

14/07/2014 10:25 am | 0 Phản hồi

Sửa đổi, bổ sung quy định nghiệp vụ và sản phẩm bảo hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Ảnh minh họa Theo Nghị định...

10/07/2014 2:35 pm | 0 Phản hồi

Chính phủ ban hành Nghị định mới về một số chính sách phát triển thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Nghị định nêu...

09/07/2014 6:05 pm | 0 Phản hồi

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tại Quyết định 1123/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Sơn,...

09/07/2014 5:31 pm | 0 Phản hồi